Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir.

İlgili işletmede organizasyon yapısı, ekipte yer alan çalışanlar, yetkinlikleri, kişilik envanterleri, süreçler, süreç performans göstergeleri, maliyet analizleri ve karlılık konularının mevcut hali incelenerek iyileşmeye açık noktalar tespit edilir. Tespit edilen gelişime açık noktalar ve çözüm önerileri hazırlanan plan çerçevesinde yönetime aktarılır.