Şirketlerde bulunan mevcut organizasyon şeması üzerinde inceleme yapılarak süreçlerin işleyişi ile doğru orantılı olarak tasarım yapılıp yapılmadığı denetlenir. Organizasyon şemasında yer alan kişilerin kişilik envanterlerinin yapmakta olduğu görevlere ilişkisi ortaya konur. Yapılan inceleme sonucu ortaya çıkan gelişim fırsatları yönetim ile paylaşılır. Gerekli görüldüğünde görev değişiklikleri ya da kişiye gelişime açık noktaları ile ilgili eğitimler verilir ve göreve hazırlanır.