Organizasyonların verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak için pozisyona uygun kişilik envanterinin bulunabilmesi için başvuran adayların uygun görülenlerin tamamı için test yapılır. Test sonuçları analiz edilir. İhtiyaca yönelik personel alımı gerçekleştirilir. Aşağıda belirtilen adımlarda hizmet vermekteyiz.

  • İlanın Kariyer üzerinde oluşturulması
  • Uygun kişilerden havuz oluşturulması
  • Havuzda yer alan tüm adayların kişilik envanterlerinin yapılması
  • Uygun adayın seçilmesi
  • Oryantasyon eğitimlerinin verilmesi