Günümüzde acımasız rekabet koşulları içerisinde firmaların hayatlarını sürdürebilmesi için ortaya çıkan problemlerin kök nedenlerinin tespit edilerek ortadan kaldırılması gerekmektedir. Hatta tam anlamıyla verimli çalışılabilmesi için muhtemel problem ön görülerek ortaya çıkmadan önce bertaraf edilmelidir. Proaktif bakış açısı ile oluşabilecek kalitesizlik maliyetleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Problem çözmede ekip çalışması ve disiplin oluşturulabilmesi bilimsel teknikler kullanılmalıdır. Eğitim içeriğinde örneklendirilen bazı teknikler aşağıda sıralanmıştır;

  • PUKÖ Döngüsü
  • 5N-1K Tekniği
  • Sebep-Sonuç Diyagramı
  • Paretö Analizi
  • FTA
  • 8-D