Belirlenen süreç performans göstergeleri verilerinin talep edilen periyotlarda raporlanabilmesi için excel ya da yazılım tabanlı olarak takip sisteminin ve sorumluların belirlenmesi sürecidir. Bu aşamada ilgili KPI, sorumlusu, raporlama periyodu ve sapma varsa alınacak aksiyonu içeren sistem tasarımı yapılır.