Mevcutta süreçler var ise bu süreçlerin analiz edilmesi ve gelişime açık noktalarının tespiti, raporlanması, eğer süreç tasarımı yapılmamış ise mevcut durum incelenerek tüm süreçlerin oluşturulmasının sağlanması ve takip göstergelerinin oluşturulması aşamalarını içermektedir.