Mevcutta olan ya da oluşturulan tüm süreçlerin yönetim tarafından hızlı ve kolay anlaşılır şekilde incelenebilmesi için performans göstergeleri oluşturulur. Oluşturulan Performans göstergelerinin belirli periyotlar ile yönetime aktarılması için KPI Toplantı organizasyonun yapılması sağlanır. KPI toplantılarında sapma görülen tüm parametreler için aksiyonlar oluşturulur ve etkin toplantı yapılması sağlanır.