Süreçlerle yönetim, yönetim işini süreçlerle, süreçlere odaklanarak yapmak anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına karşılık, süreçlerle yönetim bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.

Süreçlerle yönetim anlayışına geçebilmek için, süreç yönetimi aşamasının başarılı bir biçimde uygulanması ve süreçlerin etkin bir biçimde yönetiliyor olması şarttır.

Süreçlerin her birinde süreç sahipleri, girdiler, çıktılar, kaynaklar, kontroller, sürece ait akış şeması ve performans göstergeleri olmalıdır. Sürecin sahibi baştan sona sürecin yönetiminden sorumludur. Süreç sahibi değişiklikler önerme ve yapma yetkisine sahip kişidir.

Hazırlanmış olan eğitim sonrası katılımcılar ile firmaya ait süreçlerden bir tanesi üzerinden örnek çalışma yapılmaktadır.