E-mail kullanımı ve yazışma kültürü, iş hayatında gittikçe daha fazla önem taşımaya başlıyor. Araştırmalar, çalışanların iş ortamında harcadıkları zamanın ortalama dörtte birini e-mail hazırlarken ya da okurken harcadıklarını göstermektedir. Ancak yine yapılan araştırmalar, çalışanların büyük bölümünün doğru e-mail gönderim kuralları konusunda haberdar olmadıklarını göstermektedir. İş hayatında hatalı gönderilen maillerden utandırıcı durumlara yol açabilmekte veya profesyonel ilişkilerin zarar görmesine sebep olabilmektedir.  Bu yüzden, iş hayatında e-mail gönderiminde dikkat edilmesi gereken basit kurallara uymak hem yapılan hatalar ile profesyonel hayat ve kişiliğin zarar görmesini önleyecek, hem de yanlış gönderilen ve aynı konunun açıklığa kavuşması için tekrar tekrar düzeltilmek zorunda kalan mesajlar sebebiyle gönderici ve alıcıların zaman kaybının önüne geçecektir.