Yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş olan yöneticilerin bulundukları pozisyonda ihtiyaç duydukları yetkinlikleri incelenir. Gelişime açık noktalar belirlenerek bu konularda eğitim planlaması yapılır. Verilen eğitimler ile gelinen nokta ölçülerek yönetime raporlanır.